Osaka อีกหนึ่งรูปแบบอาหารญี่ปุ่นที่โดดเด่น

Osaka อีกหนึ่งรูปแบบอาหารญี่ปุ่นที่โดดเด่น

Osaka ประเทศญี่ปุ่นประกอบด้วยหมู่เกาะต่าง ๆ ซึ่งเกาะที่มีขนาดใหญ่ที่สุดก็คือเกาะฮอนซู ซึ่งเมืองOsaka ตั้งอยู่กลางเกาะฮอนชูจึงมีลักษณะเป็นเมืองที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของเกาะ มีความเจริญทางภาคเศรษฐกิจเป็นอันดับที่ 2 มีจำนวนประชากรมากเป็นอันดับ 3 ของประเทศญี่ปุ่น เป็นหนึ่ง ในไม่กี่เมืองที่ได้รับสถานะ เป็นนครโดยข้อบัญญัติของรัฐบาลญี่ปุ่น โอซากะถือเป็นเมือง ที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ ทั้งต่อการค้า และวัฒนธรรมที่ผสมผสาน ความเป็นตะวันตกของประเทศญี่ปุ่น จนมีสมญาว่าครัวของชาติ เพราะเมืองนี้เคย เป็นศูนย์กลางการค้าข้าวของญี่ปุ่น ตั้งแต่สยุคเอโดะ และปัจจุบันยังเป็นศูนย์กลาง ทางอุตสาหกรรมเมืองหนึ่งในประเทศญี่ปุ่น Osaka จึงขึ้นชื่อในความเป็นเมืองอาหาร มีอาหารหลากหลายทั้ง อาหารญี่ปุ่นแบบเฉพาะถิ่น และอาหารนานาชาติ โดยไมเคิล บูธ อาชีพนักเขียน และฟรองซัวส์ ไซมอน อาชีพนักวิจารณ์อาหารชื่อดัง เคยกล่าวไว้ว่า โอซากะเป็นเมืองหลวง ด้านอาหารของโลก และเคยมีคำกล่าวที่ว่า ” เกียวโตซื้อเสื้อผ้าจนหมดตัว โอซากะซื้ออาหารจนหมดตัว ” ซึ่งแสดงถึงความสำคัญด้านอาหารของเมืองโอซากะ อาหารที่เป็นเอกลักษณ์ของ Osaka ทาโกะยากิ ลักษณะเป็นแป้งทรงสอดไส้ปลาหมึกยักษ์ทอด จัดเป็นอาหารขายดีที่สุดของโอซากะ คาดว่าเมืองนี้มีร้านขายทาโกะยากิอยู่ประมาณ 650 ร้าน ทำให้ตลาดทาโกะยากิที่เมืองนี้มีการแข่งขันกันค่อนข้างสูง เจ้าของร้านทาโกะยากิต่างพัฒนาฝึมือขึ้นมาเพื่อดึงดูดลูกค้า […]